Domů PR článek Nerezová ocel z Stainless Europe

Nerezová ocel z Stainless Europe

Nerezové oceli jsou slitiny železa vyznačující se obsahem chrómu nejméně 10,5 % hmotnosti a maximálním obsahem uhlíku 1,2 %. Chrom je hlavním legujícím prvkem nerezové oceli a může tvořit až 26 % hmotnosti jejího obsahu – v takovém případě má ocel vužití v agresivním prostředí. Chrom obsažený v oceli má vlastnosti, které blokují oxidaci. Prvek reaguje s kyslíkem a vytváří na povrchu oceli ochrannou vrstvu oxidu chrómu, která chrání ocel proti korozivním činidlům a činí materiál maximálně odolným vůči korozi. Ochranná vrstva se nazývá pasivní. Povlak se po poškrábání rychle regeneruje a ocelový povrch se vrací do své správné formy, přičemž si zachovává svůj lesklý lesk. Vytvoření pasivního stavu závisí především na koncentraci chrómu v oceli, korozní odolnost však zvyšují i další prvky, např. nikl. Nerezová ocel je díky svým antioxidačním vlastnostem jednou z nejoblíbenějších v použití. Jev pasivace lze pozorovat také u jiných kovů, jako je hliník a titan.
nerezová ocel z stainless europe

Vyšší korozní odolnost a pozitivní vliv na další mechanické vlastnosti nerezových ocelí zajišťují také následující legující přísady:

– molybden – zvyšuje celkovou odolnost vůči korozi, zejména vůči důlkové a štěrbinové korozi,

zvyšuje pevnostní vlastnosti při vysokých teplotách, zvyšuje prokalitelnost oceli, snižuje křehkost oceli;

– titan – přísada pro stabilizaci oceli, ve svarových spojích, snižuje riziko mezikrystalické koroze;

– niob – zvyšuje odolnost proti mezikrystalické korozi;

– křemík – zvyšuje odolnost oceli proti oxidaci, ale také způsobuje křehkost materiálu,

– mangan – zvyšuje pevnost v tahu, rázu a otěru, zlepšuje pevnostní vlastnosti při tváření za tepla, působí jako náhrada niklu v austenitických ocelích;

– dusík – zvyšuje mechanické vlastnosti austenitické a duplexní oceli, zvyšuje odolnost vůči důlkové korozi;

Odolnost vůči korozi a rzi, nízké náklady na údržbu, trvanlivost a estetický vzhled činí z nerezové oceli ideální materiál s širokou možností využití. Existuje více než 150 druhů nerezové oceli, z nichž 15 se běžně používá. Slitina se používá k výrobě svitků, plechů, tyčí, objímek,  a dalších prvků, které se používají v mnoha oblastech, mimo jiné: v chemickém, energetickém, železničním a lodním průmyslu, v mechanických provozech, ve stavebnictví (konstrukční prvky), ve výrobě automobilových a leteckých konstrukcí.

Nerezová ocel je zcela bezpečná pro lidské zdraví. Nemá negativní vliv na potravinářské výrobky, pitnou vodu, nápoje nebo farmaceutické výrobky. V souvislosti s tím se často používá v potravinářském průmyslu pro své antibakteriální vlastnosti a vysokou odolnost proti korozi.  Povrchy tohoto typu oceli se navíc snadno čistí. Lze je čistit a sterilizovat párou, ale nevyžadují malování a potahování ochranným nátěrem. Proto se materiál používá například pro instalace v potravinářských provozech, skladovacích nádržích, ve kterých se přepravují potravinářské výrobky, ale i kuchyňské prvky a výrobky každodenní potřeby, např. hrnce, příbory. Nerezová ocel se běžně používá jako materiál pro výrobu bižuterie nebo hodinek. Může ji zpracovávat každý klenotník, přičemž neoxiduje a nečerná. Některé automobilové závody také používají nerezovou ocel k vytváření dekorativních doplňků do vozidel.  Nerezové oceli mají značné možnosti při výrobě tvářených prvků.

Nerezová ocel je jedním z nejekologičtějších řešení. Významnou předností je opětovná použitelnost nerezové oceli. Materiál je 100% obnovitelný a plně recyklovatelný. Během procesu nezůstává žádný zbytečný odpad, takže opětovné použití oceli probíhá bez jakékoli degradace životního prostředí, na rozdíl od běžné oceli. Přibližně 60 % předmětů vykonaných z nerezové oceli na trhu je vyrobeno z materiálů pocházejících z recyklace.

Stručně řečeno, hlavními vlastnostmi nerezové oceli jsou:  odolnost proti korozi, trvanlivost, estetický vzhled, vysoký lesk, nízké náklady na životnost výrobku, vysoký poměr pevnosti k hmotnosti, snadné zpracování a čištění, plná recyklovatelnost, netoxicita.

Nejdůležitější typy nerezové oceli jsou: austenitická ocel, feritická ocel, martenzitická ocel, feriticko-austenitická (duplexní) ocel. Toto je nejčastější dělení vyplývající z krystalické struktury oceli.